คู่มือการใช้งาน HiTaste Q1

user guide Hitaste q1

คู่มือการใช้งาน HiTaste Q1

แบบละเอียด เป็นภาษาไทย เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน IQOS

>>> เลือกซื้อสินค้า HiTaste Q1 ได้ที่นี้ !!!

คู่มือการใช้งาน HiTaste Q1 user guide

คู่มือการใช้งาน HiTaste Q1 specifications

คู่มือการใช้งาน HiTaste Q1 อุปกรณ์ที่มาในกล่อง

คู่มือการใช้งาน HiTaste Q1

ข้อแนะนำการใช้งาน

01 วิธีเปิดใช้งานเครื่อง

 • กดปุ่ม Power 3 ครั้งติดต่อกัน (กดภายใน 2 วินาที) หลังจากนั้นเครื่องจะสั่น 1 ครั้ง และเริ่มทำความร้อนเพื่อเตรียมสูบ สัญญาณไฟสีฟ้าจะติดขึ้นและกะพริบรัวๆ 3 ครั้ง จากนั้นกะพริบช้าลง
 • เมื่อผ่านไป 15 วินาทีหลังเปิดเครื่อง เครื่องจะสั่นอีก 1 ครั้ง ไฟสีฟ้าจะนิ่ง ไม่กะพริบ และติดอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องทำงาน

02 วิธีปิดเครื่อง

 • เครื่องสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 240 วินาที (ประมาณ 4 นาที) และจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อหมดเวลาสูบ สัญญาณไฟจะกลายเป็นสีแดง กะพริบ 5 ครั้ง และเครื่องสั่นเตือนอีก 1 ครั้ง หลังจากนั้นผู้ใช้งานสามารถดึงไส้บุหรี่ออกจากตัวเครื่องได้เลย
 • หากต้องการหยุดสูบในระหว่างสูบ ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Power 3 ครั้ง ไฟสีฟ้าจะกะพริบ 3 ครั้ง และสั่นเตือนอีก 1 ครั้ง และสามารถหยุดสูบได้

03 การตั้งอุณหภูมิความร้อน

ผู้ใช้สามารถกดปุ่ม Power 5 ครั้ง ติดต่อกัน เพื่อเลือกตั้งอุณหภูมิความร้อนที่ต้องการ โดยสามารถเลือกระดับความร้อนได้ 3 โหมด ได้แก่

 1. โหมดความร้อนระดับต่ำสุด (Low) ไฟแสดงสีขาว อุณหภูมิที่ 220+-10 องศาเซลเซียส
 2. โหมดความร้อนระดับกลาง (Middle) ไฟแสดงสีน้ำเงิน อุณหภูมิที่ 250+-10 องศาเซลเซียส
 3. โหมดความร้อนระดับสูงสุด (High) ไฟแสดงสีเขียว อุณหภูมิที่ 280+-10 องศาเซลเซียส

และสามารถปรับระดับอุณหภูมิความร้อนในระหว่างที่สูบได้

04 ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่

กดปุ่ม Power 1 ครั้ง เพื่อเช็กสถานะแบตเตอรี่ สัญญาณไฟแสดงระดับแบตเตอรี่จะกะพริบประมาณ 1 วินาที

 • สัญญาณไฟสีแดง หมายถึง ระดับแบตเตอรี่ต่ำ (น้อยกว่า 3.75+- 0.1V)
 • สัญญาณไฟสีน้ำเงิน หมายถึง ระดับแบตเตอรี่เหลือระดับกลาง (ประมาณ 3.75-3.95+-0.1V)
 • สัญญาณไฟสีเขียว หมายถึง ระดับแบตเตอรี่เต็ม (สูงกว่า 3.95+-0.1V)

05 ตรวจสอบโหมดอุณหภูมิความร้อน

กดปุ่ม Power 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบโหมดอุณหภูมิความร้อนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

 • โหมดความร้อนระดับต่ำสุด (Low) ไฟแสดงสีขาว
 • โหมดความร้อนระดับกลาง (Middle) ไฟแสดงสีน้ำเงิน
 • โหมดความร้อนระดับสูงสุด (Hight) ไฟแสดงสีเขียว

06 การชาร์จไฟ

ก่อนการใช้งานหากเครื่องมีระดับแบตเตอรี่ต่ำ เครื่องจะปิดตัวลงโดยอัตโนมัติ ให้ผู้ใช้ทำการชาร์จไฟเข้าเครื่อง ในขณะที่กำลังชาร์จ สัญญาณไฟสีเขียวจะกะพริบช้าๆ และไฟจะดับลงเมื่อชาร์จเต็ม *ไม่สามารถใช้เครื่องในขณะที่กำลังชาร์จ

07 ระบบป้องกันตัวเครื่อง

เมื่อเกิดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร หรือประกอบตัวเครื่องก่อนใช้งานไม่สมบูรณ์ เครื่องจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และสัญญาณไฟสีแดงจะกะพริบขึ้น 3 ครั้ง หรือในกรณีที่แบตเตอรี่เหลือต่ำในขณะที่กำลังสูบ เครื่องก็จะหยุดทำงานเช่นเดียวกัน

08 การทำความสะอาด

 • เครื่อง Hitaste Q1 มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ (Automatic Cleaning) โดยก่อนเริ่มทำความสะอาด ให้ถอดฝาแคปออกก่อนทุกครั้ง เริ่มทำความสะอาดเครื่องด้วยการกดปุ่ม Power 8 ครั้งติดกัน (รัวๆ) สัญญาณไฟสีแดงจะกะพริบขึ้น (ในระหว่างที่ระบบกำลังทำความสะอาดเครื่อง ไม่ควรจับ หรือสัมผัสบริเวณใบมีดทำความร้อน) เมื่อเครื่องทำความสะอาดเสร็จสิ้นสัญญาณไฟจะดับลง
 • สามารถทำความสะอาดเครื่อง และใบมีดทำความร้อนได้ด้วยตัวเอง ด้วยการใช้แปรงหรือสำลี เช็ดทำความสะอาดอย่างเบามือ (เพื่อป้องกันไม่ให้ใบมีดทำความร้อนหักหรือบิ่น) หลังจากที่แปรงเสร็จ ใส่ฝาแคปกลับไปที่ตำแหน่งเดิม ควรทำความสะอาดเครื่องเป็นประจำทุกๆ 2 วัน

 

ข้อควรระวังในการใช้

 • เครื่องนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า ห้ามถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงตัวเครื่อง ทางบริษัทผู้ผลิตจะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่ออันตรายหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากการถอดแยก ซ่อม หรือดัดแปลงตัวเครื่องโดยผู้ใช้งาน
 • เพื่อประสิทธิภาพที่ดีจากการใช้งาน ควรตรวจสอบว่าไส้บุหรี่ที่ใช้นั้นแห้ง เพราะความชื้นส่งผลต่อปริมาณควันและรสชาติที่ได้
 • ห้ามมิให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปีใช้เครื่องนี้
 • ระมัดระวังไม่ทำให้เครื่องตก กระแทก หรือชน

 

>>> เลือกชมสินค้า IQOS ทั้งหมด ได้ที่นี้ !!!