Johhny Walker Grape Label 60ml Freebase

230฿

Johhny Walker Grape Label 60ml

กลิ่นเหล้าองุ่น ไม่หวาน ให้กลิ่นอายความหอมของกลิ่นเหล้าเพียวๆ เพิ่มเมนทอลไอซ์ให้ความเย็นเบาๆ กลิ่นเหล้า เย็นกลาง