คอยโม Smoant Pasito RBA

300฿

Smoant Pasito RBA Single Coil คอยล์โม

คอยล์โมของสโมแอ้นพาสิโต้สามารถปรับแต่งลวดเองได้

ปริมาณ  : 1 กล่องมีคอยล์ 1 ชิ้น

พร้อมชุด ลวด สำลี ไขควง