bring ecigarette plane พอต บุหรี่ไฟฟ้า ขึ้นเครื่องบินได้ไหม? อัปเดตข้อมูล 2566

bring-ecigarette-plane

bring ecigarette plane พอต บุหรี่ไฟฟ้า ขึ้นเครื่องบินได้ไหม? อัปเดตข้อมูล 2566

bring ecigarette plane พอต บุหรี่ไฟฟ้า ขึ้นเครื่องบินได้ไหม สำหรับคนที่ใช้พอต บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำ และต้องเดินทางเป็นประจำอาจเกิดความสงสัยได้ว่า พอต บุหรี่ไฟฟ้า สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ไหม? กฎสายการบินในปี 2566 เกี่ยวกับการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินเป็นอย่างไรบ้าง

เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าสายการบินแทบจะทุกสายการบินนั้นมีกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระพกพาและสัมภาระเช็กอิน (สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง) ที่เราต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พอต บุหรี่ไฟฟ้า สามารถนำขึ้นเครื่องบินได้ไหม 2566? น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า สามารถนำขึ้นเครื่องได้หรือไม่? สามารถนำพอตบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินไฟลต์ต่างประเทศได้หรือเปล่า? บทความนี้มีคำตอบ

bring ecigarette plane

bring ecigarette plane พอต บุหรี่ไฟฟ้า ขึ้นเครื่องบินได้ไหม 1.พอต บุหรี่ไฟฟ้า นำขึ้นเครื่องบินได้ไหม 2565

ปัจจุบัน (ปี 2566) กฎหมายการบินฉบับล่าสุดที่ปรับใช้กับสายการบินทั่วโลกระบุว่า สามารถนำพอต บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับประเทศไทยสามารถนำพอต บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ทุกเที่ยวบินได้ แต่ทั้งนี้จะต้องนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องอย่างถูกวิธี (ซึ่งจะอธิบายในข้อถัด ๆ ไป)

2.พอต บุหรี่ไฟฟ้า โหลดใต้เครื่องบินได้ไหม

ทางสายการบินไม่อนุญาตให้โหลดพอต บุหรี่ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่เป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้ หากผู้โดยสารต้องการนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบิน จะต้องนำขึ้นเครื่องในลักษณะของการพกพาติดกับตัว (Carry-On) หรือใส่ไว้ในสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องบินเท่านั้น

3.น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า นำขึ้นเครื่องบินได้ไหม

เนื่องจากมาตรการห้ามนำของเหลวขึ้นเครื่อง จึงมีการจำกัดปริมาณของเหลวที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 1,000 ml. โดยภาชนะบรรจุแต่ละชิ้นจะต้องไม่เกิน 100 ml. ดังนั้นหากขวดน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดไม่เกิน 100 ml. ก็สามารถพกเป็นสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ แต่หากขวดน้ำยาบุหรี่มีขนาดเกิน 100 ml. และมีปริมาณโดยรวมทั้งหมดมากกว่า 1,000 ml. จะต้องโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องเท่านั้น

4.วิธีนำพอต บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินอย่างถูกต้อง

จากหลาย ๆ ข้อด้านบนสรุปได้ว่าเราสามารถนำพอต บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องได้ แต่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎมาตรการการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ดังนี้

  • ผู้โดยสารสามารถนำบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องบินได้ โดยจะต้องพกเป็นสัมภาระถือติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น

ข้อแนะนำ: ก่อนเข้าเครื่องสแกนสัมภาระ ควรนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่ในตะกร้าแกนสัมภาระ ไม่พกบุหรี่ไฟฟ้าติดตัว เพราะเมื่อเดินผ่านเครื่องตรวจจับโลหะหรืออาวุธ เครื่องจะส่งสัญญาณเตือน ทำให้ต้องเสียเวลาสแกนตัวใหม่อีกครั้ง

  • บางสายการบินอาจมีการกำหนดให้แยกแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อป้องกันการจุดตัวเครื่องเองโดยอัตโนมัติ
  • ไม่สามารถชาร์จบุหรี่ไฟฟ้า หรือชาร์จแบตเตอรี่ของบุหรี่ไฟฟ้าเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน
  • สามารถพกน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีขนาดของภาชนะบรรจุไม่เกิน 100 ml. ขึ้นเครื่องได้

ข้อแนะนำ: หากเป็นพอต บุหรี่ไฟฟ้า ที่สามารถถอดหัวพอตหรือแทงก์น้ำยาออกได้ ควรถอดแยกหัวพอตหรือแทงก์น้ำยาออกจากตัวบุหรี่ไฟฟ้าก่อนนำขึ้นเครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำยาไหลออกมาจากตัวเครื่องเพราะระดับแรงดันอากาศที่เปลี่ยนไปหลังเครื่องขึ้น โดยอาจจะใส่ตัวหัวพอต หรือแทงก์น้ำยาไว้ในถุงซิปล็อก เพื่อป้องกันปัญหาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหกเลอะเทอะ

bring ecigarette plane พอต บุหรี่ไฟฟ้า ขึ้นเครื่องบินได้ไหม 5.สูบพอต บุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบินได้ไหม

การสูบบุหรี่ทุกชนิด รวมจนถึงการสูบพอต บุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบิน ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายการบิน ทุกสายการบินจะมีข้อห้ามไม่ให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใดของเครื่อง เช่น ห้องน้ำ ห้องโดยสารที่นั่ง หรือบริเวณทางเดิน

ทั้งนี้สำหรับสายการบินในประเทศไทย มีกฎหมายข้อบังคับใช้ มาตรา 26 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศยาน พ.ศ. 2558 ที่มีกำหนดข้อลงโทษสำหรับผู้โดยสารที่สูบบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องบิน / ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาที่ห้ามใช้ / นำสิ่งต้องห้ามขึ้นเครื่อง ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6.พอต บุหรี่ไฟฟ้า นำขึ้นเครื่องบินไฟลต์ต่างประเทศได้ไหม

อย่างที่เราทราบกันดีว่าในปัจจุบันพอต บุหรี่ไฟฟ้า ได้รับความนิยมในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก แต่ทั้งนี้ก่อนการเดินในไฟล์ทต่างประเทศ และต้องการพกบุหรี่ไฟฟ้าติดตัวไปด้วย ควรศึกษากฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าของแต่ละประเทศให้ดี เพราะกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับพอต บุหรี่ไฟฟ้าของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน เพื่อป้องกันการละเมิดข้อกฎหมายโดยไม่ได้เจตนา

  • ประเทศที่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายและห้ามนำเข้า เช่น ประเทศไทย บราซิล บาห์เรน บรูไน อาร์เจนตินา ลาว กัมพูชา สิงคโปร์ เม็กซิโก ลิทัวเนีย เวเนซุเอลา อุรุกวัย ฯลฯ

ประเทศที่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย แต่มีข้อจำกัดในการใช้งาน เช่น

  • ประเทศออสเตรเลีย สามารถใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้ แต่มีข้อกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับปริมาณนิโคตินในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะมีกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าสารนิโคตินที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐ
  • ประเทศโคลอมเบีย ยังไม่มีความชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายหรือไม่ โดยส่วนใหญ่สินค้าที่มีการนำเข้าและจำหน่ายล้วนเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย
  • ประเทศมาเลเซีย อนุญาตให้ใช้พอต บุหรี่ไฟฟ้าได้ แต่น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้จะต้องไม่มีสารนิโคติน
  • ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายปี 2564 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการอนุมัติให้ขายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นครั้งแรก แต่ก็ยังอนุญาตให้จำหน่ายได้เพียงบางผลิตภัณฑ์ และจำกัดชนิดของน้ำยาบุหรี่อีกด้วย โดยมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรัฐ
  • ประเทศที่บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งถูกกฎหมาย เช่น ประเทศออสเตรีย เบลเยียม แคนาดา จีน เดนมาร์ก ดูไบ (UAE) อียิปต์ เอสโตเนีย ฟินแลนด์ นอร์เวย์ ฝรั่งเศส ฮังการี โรมาเนีย อาร์เมเนีย ไอร์แลนด์ โปแลนด์ รัสเซีย สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ ฯลฯ แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้บุหรี่ไฟฟ้าจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายสำหรับประเทศเหล่านี้ ก็ควรตรวจสอบข้อกำหนดหรือข้อจำกัดในการใช้งานพอต บุหรี่ไฟฟ้าโดยละเอียด เช่น สถานที่ที่สามารถสูบบุหรี่ได้ และสถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด

7.สูบพอต บุหรี่ไฟฟ้าที่สนามบินได้ไหม

สามารถสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่สนามบินได้ไม่แตกต่างกับบุหรี่ทั่วไป แต่ทั้งนี้จะต้องสูบบุหรี่ในที่ที่ทางสนามบินกำหนดเอาไว้เท่านั้น คือ “เขตสูบบุหรี่” หรือ “Smoking Area” ซึ่งในปัจจุบันประกาศจากท่าอากาศยานไทย ในปี 2562 ได้มีการยกเลิกพื้นที่สูบบุหรี่ภายในตัวอาคารผู้โดยสารทั้งหมด 6 สนามบิน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000.- บาท

ในกรณีที่เป็นไฟลต์บินต่างประเทศ นอกจากจะต้องตรวจสอบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายของประเทศปลายทางหรือไม่แล้วนั้น ยังต้องตรวจสอบข้อกำหนดของการใช้งานบุหรี่ไฟฟ้าอย่างครบถ้วน ทั้งในเรื่องของสารนิโคติน และสถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันการละเมิดข้อกฎหมายของแต่ละประเทศ

พอต บุหรี่ไฟฟ้า ขึ้นเครื่องบินได้ไหม 8.สรุป

สรุปได้ว่าเราสามารถนำพอต บุหรี่ไฟฟ้าขึ้นเครื่องได้ไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน แต่จะต้องพกเป็นสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบินเท่านั้น (Carry-On) ไม่สามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้ จุดสำคัญอีกจุดคือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่ขนาดของขวดบรรจุน้ำยาจะต้องไม่เกิน 100 ml. จึงจะสามารถนำขึ้นเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องได้ หากขวดมีปริมาณบรรจุมากกว่า 100 ml. หรือมีปริมาณโดยรวมทั้งหมดมากกว่า 1,000 ml. จะต้องโหลดสัมภาระใต้ท้องเครื่องเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้มีข้อแนะนำว่าควรแยกหัวพอต หรือแทงก์น้ำยา ออกจากพอต บุหรี่ไฟฟ้าก่อนขึ้นเครื่อง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำยารั่วไหลเพราะแรงดันอากาศที่เปลี่ยนไป

นอกจากเที่ยวบินภายในประเทศแล้วนั้น เราสามารถพกบุหรี่ไฟฟ้าในไฟลต์บินต่างประเทศได้เช่นเดียวกัน แต่จะต้องศึกษารายละเอียดข้อกฎหมาย และข้อจำกัดในการใช้พอต บุหรี่ไฟฟ้า และสารนิโคตินในประเทศปลายทางโดยละเอียด เพราะในแต่ละประเทศมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานพอต บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่เหมือนกัน โดยในปัจจุบันมี 32 ประเทศที่บุหรี่ไฟฟ้าจัดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และอีกประมาณ 79 ประเทศสามารถใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้แต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด จึงควรศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของประเทศปลายทางโดยละเอียดทุกครั้งเพื่อป้องกันการละเมิดข้อกฎหมายโดยไม่ได้เจตนา

bring ecigarette plane